Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu. Dzięki ciągłej wymianie powietrza unikamy rozwijania się grzybów, pleśni i mamy cały czas czyste i świeże powietrze w wentylowanych pomieszczeniach, co bardzo korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Mając wentylację mechaniczną mamy ciągle świeże powietrze w pomieszczeniu i dodatkowo dzięki zastosowaniu rekuperatora otrzymujemy odzysk ciepła który w zimie podgrzewa chłodniejsze świeże powietrze napływające z zewnątrz oraz w lecie, gdy mamy klimatyzowane pomieszczenia nie tracimy chłodu, ponieważ chłodniejsze zanieczyszczone powietrze wyrzucane na zewnątrz przez rekuperator ochładza cieplejsze świeże powietrze dostarczane do pomieszczeń.

 Wentylacja pomieszczeń może następować w sposób naturalny. Dzięki różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz dzięki działaniu wiatru powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne.